PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NR 1/2012

 Image

Warszawa, 20.09.2012

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NR 1/2012:


ILOŚĆ ZŁOŻONYCH OFERT W WYNIKU OGŁOSZENIA: 3

Oferty zostały złożone przez następujące podmioty:

  • Baltkam (na wartość 10 000,00 PLN netto)

  • E-DOM Piotr Krajewski (na wartość 8 500,00 PLN netto)

  • Natalia Bąkiewicz (na wartość 15 000,00 PLN w ramach umowy o dzieło )


Złożone oferty analizowała komisja w składzie:

  • Dariusz Perzyna

  • Mariola Perzyna


WYBÓR OFERTY

W efekcie postępowania nr 1/2012 do zrealizowania zadania polegającego na opracowaniu materiałów do katalogu produktów połączonych z prezentacją multimedialną zawierającą specyfikację produktów zdecydowano o powierzeniu tego zlecenia firmie E-Dom Piotr Krajewski

Wszyscy oferenci zostali poinformowani o wyniku postępowania.