Ogłoszenie POSTĘPOWANIE NR 1/2013

Image 

Warszawa, 23.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DO KATALOGU PRODUKTÓW POŁĄCZONYCH Z PREZENTACJĄ MULTIMEDIALNĄ ZAWIERAJĄCĄ SPECYFIKACJĘ PRODUKTÓW W RAMACH WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UE

POSTĘPOWANIE NR 1/2013


Postępowanie ogłasza się w celu wyłonienia wykonawcy opracowania materiałów promocyjno-reklamowych związanych z uczestnictwem firmy Altram w targach Automaticon 2013

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:

 • Kart informacyjnych systemów kamerowych używanych w automatyce przemysłowej (Machine Vision)

 • materiałów reklamowych związanych z uczestnictwem w targach

  - plakaty reklamowe

  - plakaty typu roll-up

  - gadżety reklamowe2. TERMIN, FORMA I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w formie pisemnej (osobiście, za pomocą poczty bądź kuriera) do dnia 11.03.2013 roku do godziny 16:00 w siedzibie firmy.


3. KRYTERIUM OCENY OFERT
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi przy uwzględnieniu następujących parametrów:

 • Doświadczenie oferentów

 • Cena opracowania

 • Zgodność składowych opracowania z wymogami w punkcie 1.


4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie realizowane do 18.03.2013.